Måla och rita nr 2

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Roboten!