Måla och rita nr 38

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.