Måla och rita nr 40

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Alien!