Måla och rita nr 49, 2016

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.