influencers

Två kvinnor tar en selfie.

Därför kallar influencers reklam för samarbete

Det kan vara otydligt när influencers gör reklam.