Därför kallar influencers reklam för samarbete

Två kvinnor tar en selfie.

Vilka inlägg är reklam? Det kan vara svårt att veta. Foto: Pixabay

Influencers gör ofta reklam för olika saker. Men de brukar inte använda ordet reklam. Det kan göra det svårt för människor att förstå att de faktiskt gör reklam för olika saker.  


Om du använder sociala medier har du kanske sett att vissa användare med många följare ibland gör inlägg ”i samarbete” med olika företag. Sådana användare kallas för influencers. Deras jobb är att influera – det vill säga påverka – sina följare att till exempel köpa vissa saker.


Influencers får nämligen betalt av företag för att göra reklam för produkter som företagen säljer.


Även om influencers har funnits i flera år finns det inga tydliga regler om hur det ska fungera när de gör reklam för olika företag.


Konsumentverket är en myndighet som är till för att hjälpa konsumenter. En konsument är en människa som köper något, oavsett om det är en glass eller en bil.


År 2020 sa Konsumentverket att influencers måste bli tydligare så att följarna faktiskt förstår vilka inlägg som är reklam.


Konsumentverket har också sagt att det inte är tillräckligt tydligt att skriva ”i samarbete med” när de gör reklam för olika företag. Men trots det finns det ännu inga exakta regler för vad influencers borde skriva för att visa att det är reklam.


Enligt en artikel som SVT har gjort finns det en anledning till att influencers vill skriva ”i samarbete med” i stället för att skriva att det är reklam.


Anledningen är att det låter bättre att kalla det för ett samarbete. Skriver influencers att det faktiskt är reklam blir det tydligt att de gör inlägget för att få pengar av ett företag.

På sociala medier
finns det många influencers.
De kallas influencers
för att de vill påverka dig.

 

Ordet influencer kommer
från engelskans influence.
Influence betyder just påverkan.

 

Många influencers vill påverka dig
att köpa något.
Då brukar de ofta skriva
att de har ”ett samarbete” med något företag.

 

Men egentligen gör de ju reklam
för företaget eller företagets produkter.
Så varför skriver de inte
att de gör reklam?

 

Jo, det gör influencers
för att det inte ska bli så tydligt
att de får betalt av företaget.
Skriver de istället att de har ett samarbete
så låter det inte som om de gör reklam
fast än de faktiskt gör det.