lågstadiet

Inget elevens val och längre dagar

Regeringen vill göra förändringar i skolan.

Förslag: Längre skoldagar i lågstadiet

Framför allt ska barnen träna mer svenska och matematik.