Inget elevens val och längre dagar

Foto: Unsplash

Regeringen vill förändra skolan på flera sätt. Regeringen tänker ta bort elevens val och göra lågstadieelevernas skoldagar längre. 

Elevens val är tid på skolschemat då eleverna själva får vara med och bestämma vad de ska lära sig. Det kan till exempel vara ett nytt språk eller en viss idrott. 

Men nu vill regeringen ta bort elevens val. Elevens val planeras att försvinna efter nästa sommarlov. 

Regeringen säger att de vill att eleverna ska få mer undervisning i exempelvis SO och NO i stället. Framför allt historia är ett ämne som regeringen vill att eleverna ska få mer av i skolan. 

Nyhetsbyrån TT har intervjuat Åsa Fahlén som jobbar som ordförande för Sveriges Lärare. Sveriges Lärare är en organisation för människor som jobbar som lärare. 

– På det stora hela tycker vi att förändringen är bra. Vi har sett att vissa ämnen behöver mer tid, medan många skolor inte använder tiden för elevens val på ett speciellt bra sätt, säger Åsa Fahlén till TT. 

Regeringen vill inte bara ta bort elevens val. De vill också att Sveriges lågstadieelever ska gå mer i skolan.

Nu går lågstadieeleverna i skolan i cirka 17,5 timmar per vecka. Men regeringen vill att de ska gå i skolan i cirka 19 timmar per vecka. Regeringen vill att lågstadieeleverna ska ha mer matte, läsning och skrivning. 

Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att skapa ett förslag på hur man ska göra lågstadieelevernas skoldagar längre. Skolverket är en myndighet som ansvarar för Sveriges skolor.

Regeringen vill ändra på skolan.
Regeringen vill till exempel
att elevens val ska försvinna.

 

Elevens val är en lektion
där eleverna själva väljer
vad de vill lära sig.
Elevens val kan till exempel vara
ett språk, slöjd eller en idrott.

 

I stället för elevens val
vill regeringen att eleverna ska lära sig
mer inom SO och NO.
Regeringen tycker att ämnet historia
är speciellt viktigt för eleverna att lära sig mer av.

 

Regeringen vill också
att skoldagen ska bli längre i lågstadiet.
Elever som går i lågstadiet i dag
går ungefär 17,5 timmar i veckan.
Regeringen vill ändra så att
det blir 19 timmar i veckan i stället.