riksdag

Riksdagen har röstat ja till Nato

Alla partier röstade ja förutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.