Nu kostar det att skräpa ner

Tuggummi under skon

Nu kan det bli dyrt att kasta tuggummi och annat skräp på gatan. Foto: Pixabay

Ett nytt år betyder också lite nya lagar. I år kommer det bland annat lagar om nedskräpning.


När ett nytt år börjar kommer det alltid lagändringar och nya lagar som börjar att gälla. År 2022 är det också så.


Från och med den 1 januari kan till exempel människor som kastar skräp på gatan få böter för det. Att inte orka gå till närmaste papperskorg med till exempel ett godispapper eller ett tuggummi och i stället kasta det på gatan kan därför nu kosta 800 kronor.


Det här året försvinner också reklamskatten. Reklamskatt är en skatt som till exempel olika idrottsföreningar har behövt betala för att få ha reklam på sina matchkläder.


Från och med i år behöver de som vill bygga nya hus göra en klimatdeklaration. Klimatdeklarationen berättar hur klimatet påverkas av att huset blir byggt.  


Från och med den 1 januari blir människor som är gifta med någon som föder barn automatiskt barnets andra förälder. Det gäller nu oavsett vilket kön föräldrarna har. Innan har det bara gällt om barnets pappa är gift med mamman, men nu kan det alltså vara till exempel två gifta mammor som direkt blir registrerade som föräldrar.


Fundera och diskutera:

1. Vilken lag skulle du skapa om du kunde? Varför?

2. Tror du att gatorna kommer att bli renare nu? Varför/varför inte?

3. Har du någon gång gjort något du egentligen inte fick? Vad?

När det blir ett nytt år
så brukar det alltid komma nya lagar.
I år har det också kommit en del nya lagar.

Från och med den 1 januari 2022
är det olagligt att skräpa ner på gatan.
Det kan bli böter om någon slänger
ett tuggummi eller ett godispapper
någon annanstans än i papperskorgen.

 

En annan ny lag som börjar gälla 2022
handlar om familjer.
Från och med i år blir två gifta personer
automatiskt föräldrar när en av dem föder barn.
Tidigare har det bara varit så
om det har varit en mamma och en pappa.
Men nu gäller det också om det
till exempel är två mammor som gifter sig.