Veckans fördjupning: Kiruna

Kirunas nya stadshus Kristallen.

På grund av flytten har Kiruna fått ett nytt stadshus. Det heter Kristallen. Foto: Kiruna kommun

I Kiruna håller något ovanligt på att hända. Delar av orten håller nämligen på att flyttas.


Orten Kiruna ligger nästan så långt upp i norr som man kan komma i Sverige. För 18 år sedan fick människorna som bor i Kiruna veta att vissa delar av orten var tvungna att bli flyttade.


Kiruna ligger nämligen vid fjället Kiirunavaara. På 1600-talet upptäckte människor att det fanns jättemycket järnmalm inne i fjället. Från järnmalm kan man få fram metallen järn som bland annat kan användas för att skapa stål. Stål är en väldigt viktig metall för oss människor och används till allt från järnvägar till köksredskap.


Sedan sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet har företaget LKAB brutit järnmalm från Kiirunavaara och gruvan har vuxit mer och mer. ”Brytning” betyder i det här fallet arbetet med att få fram järnmalmen ur fjället.


När Kirunagruvan har vuxit har den kommit närmare och närmare Kiruna. Därför måste delar av Kiruna flyttas. De senaste åren har hus rivits och nya har byggts. Men vissa av husen har faktiskt blivit flyttade till de nya delarna av Kiruna. 


Det här året är ett viktigt år för Kiruna. Det är nämligen det här året som Kirunas nya centrum ska börja användas. Handeln i det nya centrumet ska börja i september i år. I år ska även bland annat ett nytt kulturhus och ett nytt badhus invigas. 


Tryck på play för att se ett nyhetsinslag om husflytten i Kiruna.


Veckans fördjupning: KirunaKirunagruvan

Att det fanns järnmalm i fjället Kiirunavaara upptäckte människor redan på 1600-talet. Men det var först år 1899 som malmbrytningen verkligen kom i gång. År 1899 var järnvägen till Kiruna klar och det gjorde det lättare att transportera järnmalmen från Kiruna.


Kiirunavaaras fjälltopp är i dag bortsprängd och gruvan har vuxit mer och mer genom åren. I dag är Kirunagruvan mer än 1 300 meter djup.


Flygbild över Kiruna. Foto: LKAB/Fredric AlmKirunaflickorna

I området där Kiruna i dag ligger har samerna länge bott. Gruvarbetare och nybyggare började flytta dit på 1600-talet när det upptäcktes att det fanns järnmalm i fjället.


Men Kiruna är mycket yngre än så. Kiruna grundades nämligen officiellt år 1900. Då fanns det en järnväg och människor hade börjat flytta dit för att arbeta i gruvan.


Det första barnet som föddes i Kiruna var en flicka som föddes i augusti år 1899. Hon fick namnet Kiruna Söderberg. Hennes familj levde fattigt och bodde i ett skjul som var byggt av trä från bland annat gamla dynamitlådor.


Kiruna Söderberg dog ung men innan dess hade hon hunnit få barn. Släkten har därför som tradition att den förstfödda flickan i varje generation får namnet Kiruna. 


Kiruna Söderberg (bebisen) framför familjens hus i Kiruna. Foto: Borg Mesch/JärnvägsmuseetRymdbasen

Många i Kiruna jobbar fortfarande i gruvan, men Kiruna är inte bara en gruvstad. I Kiruna finns även Esrange. Esrange är Sveriges enda rymdbas.


Från Esrange skickas sondraketer och ballonger upp för att samla in information. På Esrange finns också stora antenner som tar emot information från satelliter ute i rymden. Snart ska även satelliter börja skjutas upp från Esrange.


Det bor väldigt lite människor i området och därför passar det att Esrange ligger just där. Färre människor betyder mindre ljus från hus och liknande som lyser upp himlen. Därför syns mer av natthimmeln. Att det bor så få människor kring Esrange betyder också att raketerna och ballongerna kan slå ner utan att hus och människor kan bli skadade.


En sondraket skjuts upp från Esrange. Foto: Marcus Lindh/SSC
Tryck på play för att se ett rymdteleskops avfärd från Kiruna.

Tryck på play för att se en sondraket skjutas upp.Svenska gruvor

I Sverige finns det flera gruvor. Gruvorna är viktiga för både Sverige och andra länder i Europa. I Sverige har vi arbetat med gruvor ända sedan 1200-talet.


Sverige får fram mest järnmalm av alla länder i EU, men vi gräver efter mer än bara järnmalm i Sverige. Det finns till exempel även guldgruvor, silvergruvor och koppargruvor.


Det finns gruvor i hela Sverige, från norr till söder. Men en del av gruvorna används inte längre. Falu gruva i Falun lades till exempel ner år 1992 eftersom kopparmalmen tog slut. Då hade gruvan använts i ungefär 1 000 år.


Foto: LKAB/Fredric Alm
Tryck på play för att se ett klipp om järnmalm.

Kiruna är en stad i norra Sverige.
Där håller något speciellt på
att hända just nu.
Staden håller nämligen på att flyttas.

 

Staden måste flytta på sig
eftersom det inte är säkert att bo där längre.
Det beror på att det ligger en gruva
väldigt nära den staden.

 

Gruvan heter Kirunagruvan
och har funnits sedan 1600-talet.
Men den har blivit så stor
att den har kommit för nära staden Kiruna.

 

Därför bestämde politikerna i Kiruna
att staden skulle flytta på sig.
I år är ett viktigt år för Kiruna eftersom
stadens nya centrum kommer att invigas.

 

Här är ett klipp som visar hur
staden flyttas.

 

 

Veckans fördjupning: Kiruna

Kirunagruvan

På 1600-talet upptäckte människor
att det fanns järnmalm i fjället Kiirunavaara.
Av järnmalm kan man göra stål
som är en viktigt metall.
Av stål kan man göra allt från
järnvägar till köksredskap.

Kirunaflickorna

Det har bott människor där Kiruna ligger
väldigt länge.
Men staden Kiruna är inte lika gammal.
Den grundades först år 1900.

 

Det första barnet som föddes i staden Kiruna
fick namnet Kiruna.
Efter det blev det en tradition i den släkten
att döpa den första flickan i familjen till just Kiruna.

 

Rymdbasen

I Kiruna finns också en rymdbas.
Den heter Esrange.
Därifrån skickar forskare upp
sondraketer och ballonger.

 

Esrange är Sveriges enda rymdbas.
Det passar bra att ha en rymdbas i Kiruna
eftersom det inte bor så många människor där.
Därför finns det inte så mycket ljus
som stör när man ska titta upp på saker i rymden.

 

 

Svenska gruvor

Det finns många gruvor i Sverige.
Från gruvor får vi viktiga metaller.

 

En känd gruva var Falu gruva.
Från den fick vi metallen koppar.
Men Falu gruva används inte längre
eftersom all koppar tog slut.