Inget vaccin till barn under tolv år

Alla som är tolv år eller äldre blir rekommenderade att ta vaccinet. Foto: Pixabay

Det har varit tal om att även yngre barn ska få vaccin mot covid-19. Men nu har Folkhälsomyndigheten bestämt sig för att inte rekommendera vaccinet till barn under tolv år.


Folkhälsomyndigheten vill att människor som är minst tolv år ska ta vaccin mot covid-19. Vaccinet är till för att skydda människor mot att bli väldigt sjuka av covid-19. Vaccinet minskar också risken för att man ska smitta andra människor.


I en del länder får även yngre barn vaccin mot covid-19. I Sverige har vi diskuterat om även vi ska börja vaccinera barn som är yngre än tolv år.


Men nu har Folkhälsomyndigheten bestämt sig för att inte rekommendera vaccinet till barn som är yngre än tolv år. Yngre barn blir nämligen sällan väldigt sjuka av covid-19. 


Men Folkhälsomyndigheten säger också att de kan ändra sig om det kommer ny kunskap i framtiden som visar att även barn under tolv år borde få vaccinet.

I Sverige får man ta vaccin mot covid-19
om man är tolv år eller äldre.
Det är Folkhälsomyndigheten
som rekommenderar det.

 

Folkhälsomyndigheten är en myndighet.
De rekommenderar hur Sverige ska göra
när det gäller till exempel pandemin.
Rekommenderar betyder ungefär att föreslå.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar
inte barn som är yngre än tolv år att ta vaccinet.
Det beror på att barn som är yngre än tolv
oftast inte blir svårt sjuka av covid-19.

 

Folkhälsomyndigheten säger
att de kan ändra sig
om de får reda på ny information i framtiden.
Men just nu säger de alltså att
barn under tolv år inte ska få vaccinet.