Färre 15-åringar vill konfirmera sig

En röd tegelkyrka.

Foto: Pixabay

Antalet som konfirmerar sig i Sverige har länge minskat. De senaste fem åren har antalet minskat med sju procent.


En konfirmation är när kristna människor väljer att bekräfta sin tro. Det gör kristna vanligtvis när de är 15 år gamla. En människa som konfirmerar sig kallas för en konfirmand.


Konfirmationen sker under en särskild gudstjänst och innan dess har konfirmanden fått lära sig mer om kristendomen.


Konfirmationer har funnits länge inom kristendomen, även om det har betytt lite olika saker under historien.


Allt färre svenska ungdomar väljer att konfirmera sig. Så har det varit under många årtionden De senaste fem åren har antalet minskat med ytterligare sju procent.


Sveriges radio har intervjuat en präst. Hon heter Sandra Signarsdotter och är präst i Gustav Vasa församling i Stockholm. Hon säger att en anledning till minskningen kan vara att ungdomar inte längre är lika intresserade av traditioner.


En annan anledning säger hon kan vara pandemin. Pandemin har nämligen gjort det svårt för kyrkan att träffa ungdomar och anordna aktiviteter för dem.


Sveriges radio har också intervjuat en 15-åring som väljer att inte konfirmera sig. Hon heter Linnea Wöhrmann-Hill och förklarar varför hon inte konfirmerar sig.

– Det är inte något som jag är intresserad av. Det är inte riktigt min grej, alltså religion. Jag känner inte att jag riktigt har någon tro, säger Linnea Wöhrmann-Hill.

I religionen kristendom
finns det en tradition som heter konfirmation.
Det är en ceremoni som kristna gör
när de är 15 år gamla.

 

När någon konfirmerar sig
lär hen sig mer om kristendomen
och säger att hen tror på den kristna religionen.

 

Men färre ungdomar väljer att konfirmera sig.
En präst som heter Sandra Signarsdotter
tror att det kan bero på olika saker.

 

En sak det kan bero på är att
ungdomar inte är så intresserade av traditioner längre.
En annan sak det kan bero på är att
det har varit en pandemi.
Då har kyrkan inte kunnat göra
roliga grejer för ungdomar lika mycket.