Rekordmånga människor är på flykt

Två pojkar och en hjälparbetare.

Många olika organisationer hjälper människor på flykt. Foto: Hosien Azour/Unsplash

Just nu är 100 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är fler än någonsin tidigare.


Ibland behöver människor fly. Det kan till exempel vara för att det är krig i deras hemland. Människor kan också behöva fly för att deras hemland av olika anledningar behandlar dem dåligt. En sådan anledning kan vara att de har åsikter som människorna som bestämmer i hemlandet inte tycker om.


Förenta nationerna (FN) är en organisation. I FN samarbetar världens länder kring olika frågor. En sådan fråga är flyktingar. FN har bland annat koll på hur många människor runt i världen som är på flykt. FN jobbar också för att hjälpa människorna som är på flykt.


Enligt FN är nu 100 miljoner människor på flykt. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt samtidigt.


En anledning till att så många människor är på flykt är att det pågår flera krig och konflikter runt om i världen. Ett sådant krig är Ukrainakriget. Enligt FN har nu 13 miljoner ukrainare lämnat sina hem för att fly.


Över hälften av de ukrainska flyktingarna har flytt till säkrare platser i Ukraina. Resten har flytt till andra länder. Likadant är det i andra länder. Mer än hälften av de 100 miljoner människorna som just nu är på flykt har flytt inom sina egna hemländer. Resten har flytt till andra länder.


FN säger att det är allvarligt att så många människor har tvingats fly. FN säger också att det är viktigt att lösa orsakerna som tvingar människor att fly.

Text av Felicia Green

Just nu är väldigt många människor på flykt.
Det betyder att de flyr från sina hem
eftersom de inte kan bo kvar där.

 

Det kan finnas många anledningar
till att människor på flykt inte kan bo kvar.
En anledning kan vara att det är krig
där de bor så det inte är säkert att stanna där.

 

Just nu är det krig
på ganska många platser i världen.
Det har gjort att väldigt många människor
måste fly från sina hem.

 

Just nu är det över 100 miljoner flyktingar i världen.
De flesta av dem är på flykt
i sitt eget land.
De har alltså inte flytt till något annat land.