Stort klimatmöte i Stockholm

Bild på Stockholm

FN-mötet är i Sveriges huvudstad Stockholm. Foto: Pixabay

Senare den här veckan är det dags för ett klimatmöte som heter Stockholm+50. Mening med mötet är att världens länder ska göra mer för att hjälpa klimatet.


FN är en organisation för världens länder. År 1972 hade FN för första gången ett möte om klimatet. Det har nu gått 50 år sedan mötet. Därför ska FN nu ha ett klimatmöte som heter Stockholm+50.


Mötet ska vara i Stockholm och arrangeras både av Sverige och landet Kenya som ligger i Afrika. Mötet håller på mellan torsdag och fredag den här veckan. Under de två dagarna ska många viktiga människor från hela världen komma till Stockholm.


Genom åren har FN haft många möten om klimatet. På flera av mötena har världens länder lovat att hjälpa klimatet och miljön på olika sätt.


Meningen med mötet i Stockholm är att världens länder nu ska göra mer för att faktiskt hjälpa klimatet.


Sveriges klimat- och miljöminister heter Annika Strandhäll. Hon säger att det är dags att världens länder ska hjälpa klimatet som de har lovat.

– Stockholm+50 handlar om hur vi ser till att få de resultat som vi måste få för de åtaganden som redan är gjorda. Möten där man hela tiden gör nya åtaganden spelar ingen roll om man inte levererar på det som man redan har kommit överens om, säger Annika Strandhäll till TT.


Enligt experter gör inte världens länder tillräckligt för att hjälpa klimatet. Sverige är ett av alla länder som försöker hjälpa klimatet på olika sätt, men trots det kommer Sverige inte att leva upp till viktiga klimatmål.


Ett sådant klimatmål är målet att vi år 2045 ska ha noll nettoutsläpp. Noll nettoutsläpp betyder att vi släpper ut väldigt lite växthusgaser samtidigt som vi kompenserar för de utsläpp vi ändå gör. Utsläpp kan till exempel kompenseras med att plantera fler träd som fångar upp koldioxid.

– Jag är övertygad om att vi kan klara det och ska klara det, säger Annika Strandhäll.


Men Annika Strandhäll säger också att vi måste göra mer om vi ska klara målet att släppa ut noll nettoutsläpp år 2045.

Senare i denna vecka
är det ett stort möte i Stockholm.
Mötet heter Stockholm+50
och kommer handla om klimatet.

 

Till mötet kommer många människor
från många olika länder.
De ska prata om vad länderna
kan göra för att göra klimatet bättre.

 

Det är FN som ordnar mötet.
FN är en stor organisation
där många av världens länder är med.

 

Sveriges klimat- och miljöminister
kommer vara med på mötet.
Hon heter Annika Strandhäll.
Annika Strandhäll säger att
det är viktigt att prata på mötet om exakt
hur man ska nå upp till olika klimatmål.