Riksbanken rekordhöjer räntan

Nu kostar det mer att ha ett huslån på banken. Foto: Unsplash.

Nu blir det dyrare för alla som har lån att betala av. Riksbanken meddelade på tisdagen att de höjer styrräntan från 0,75 procent till 1,75 procent. Troligtvis höjs styrräntan ännu mer inom ett halvår. 


Många vuxna i Sverige har olika slags lån. Det kan till exempel vara lån på huset, lägenheten, bilen eller studielån. 


När du har ett lån på banken betalar du ofta tillbaka lite varje månad. Förutom pengarna du har lånat behöver du också betala en ränta på ditt lån. Det är en procent av vad du lånat.


Det finns många olika slags räntor. Många räntor påverkas av den så kallade styrräntan. Hur hög eller låg styrräntan ska vara bestäms av Riksbanken. 


Riksbanken höjer styrräntan för att vi har inflation i Sverige. När det är inflation blir priserna på till exempel mat och kläder högre. Pengarna minskar alltså i värde.


Riksbanken skriver på sin hemsida att Rysslands krig i Ukraina har gjort att viktiga råvaror blivit dyrare. Kriget har också skapat störningar i energimarknaden vilket har lett till att el- och gaspriser har stigit till höga nivåer.
– Förblir inflationen hög under lång tid skapar det problem av olika slag i ekonomin, säger Stefan Ingves till TT. Han är chef på Riksbanken. 


Att Riksbanken höjer styrräntan nu ska minska risken för att det blir ännu dyrare för svenska hushåll i framtiden.


Styrräntan har varit högre sedan den infördes 1994. Under en period 1995–1996 låg den på 8,91 procent.

Många vuxna människor har lån.
Det betyder att de får ett lån av banken
för att köpa något som kostar mycket.

 

Till exempel kan man ta ett lån av banken
för att köpa ett hus.
Då lånar banken ut pengar till en
för att köpa huset.
Sen betalar man tillbaka pengarna till banken
lite i taget och ofta lite varje månad.

 

Men att ta ett lån kostar lite pengar.
Därför betalar man varje månad
lite extra pengar till banken.
Det kallas för ränta.

 

Hur hög ränta man har beror på
många olika saker.
En sak det beror på är styrräntan.

 

Styrräntan är något som styr
vad alla andra räntor ska vara.
Det är Riksbanken som bestämmer
vad styrräntan ska vara.

 

Riksbanken är en myndighet
som jobbar med Sveriges finanser.
Finanser är ett annat ord för
det mesta som har med pengar att göra.

 

Nu har Riksbanken bestämt
att styrräntan ska höjas.
Den kommer nu att vara på 1,75 procent.
Det betyder i praktiken att
alla som lånat pengar av Riksbanken
kommer att få betala extra med 1,75 procent.

 

Det är ganska mycket
om man jämför med hur det har varit tidigare.