Satelliten Mats ska ta bilder på luftens vågor

Mats är inte större än en diskmaskin och väger cirka 50 kilo. Foto. Rymdstyrelsen.

Sverige har skickat upp sin första satellit i rymden på 21 år. Satelliten ska kolla undersöka hur atmosfären och klimatsystemet hänger ihop.


På samma sätt som det finns vågor i haven finns det vågor i luften. Vågorna i atmosfären kan hjälpa oss att bättre förstå hur vårt klimatsystem fungerar, menar forskarna på Rymdstyrelsen i Solna. 

Forskarna hoppas nu att satelliten som heter Mats ska kunna ta fram globala kartor på hur vågorna breder ut sig i atmosfären. 

– Under senare år har vi lärt oss att atmosfären och olika delar av klimatsystemet hänger ihop på olika sätt. Någonting som sker på ett ställe påverkar vad som sker på ett annat ställe. Samtidigt har vi lärt oss att vågor som går genom lufthavet gör den här kopplingen i många fall. Hur kopplar vågor ihop olika delar av klimatsystemet? Det är det som Mats ska ta reda på, säger Jörg Gumbel i en film från Rymdstyrelsen. Han är professor i atmosfärfysik vid Stockholms universitet.  


Satelliten Mats kommer att arbeta 600 kilometer ovanför jorden,  i den del av atmosfären som kallas exosfären. Därifrån ska han studera ljusets variationer och ta bilder av vågmönster och strukturer i moln som finns i den del av atmosfären som kallas mesosfären. De här molnen kallas för nattlysande moln. Forskarna ska sedan skapa 3D-modeller av vågorna i atmosfären. 

Här är atmosfärens olika delar. satelliten Mats är inte avbildad i korrekt proportion till jorden på denna bild. Foto: Rymdstyrelsen.


Lär dig mer om Mats resa i filmen nedan

Forskare i Sverige har
skickat upp en satellit i rymden.
Det är första gången en satellit
skickas upp i rymden från Sverige på 21 år.

 

Satelliten heter Mats.
Satelliten Mats ska undersöka vågor i luften.
Det finns faktiskt vågor i luften
på samma sätt som det finns vågor i havet.

 

Forskarna hoppas kunna lära sig mer
om hur atmosfären och klimatet hänger ihop.

 

Satelliten Mats kommer att vara
ungefär 600 kilometer ovanför jorden.
Den delen av atmosfären
kallas för exosfären.