Snart är vi åtta miljarder människor

Människor lever längre i dag än vad de gjorde förr. Foto: Pixabay.

FN säger att vi kommer att vara åtta miljarder på jorden i mitten av november.


Den 15 november bor åtta miljarder människor på vår planet. Det har organisationen FN räknat ut. 


Jordens befolkning har ökat mycket sedan 1960-talet. 1999 var vi 6 miljarder och 2011 var vi 7 miljarder.


Men FN tror inte att befolkningen kommer öka lika mycket under de kommande decennierna. De tror att befolkningen kommer att öka till ungefär 8,5 miljarder år 2030, till 9,7 miljarder år 2050 och 10,4 miljarder år 2080.


Att vi människor blir fler beror framför allt på att vi lever längre än tidigare. 2019 levde en person i 72,8 år i genomsnitt. Det är nio år längre än vad en person levde 1990.


Däremot föder kvinnor färre barn än vad de gjorde 1950. År 2021 födde en kvinna ungefär två barn i genomsnitt. 1950 födde en kvinna ungefär fem barn per kvinna.

I mitten av november
kommer det bo 8 miljarder människor på jorden.
Det har organisationen FN räknat ut.

 

2011 bodde det 7 miljarder människor på jorden.
Och 1999 var det 6 miljarder.
Vi människor blir alltså fler och fler.

 

Det beror på att vi i genomsnitt
lever längre nu än förr i tiden.
Till exempel blev människor i genomsnitt
72,8 år gamla 2019.

 

Men 1990 blev människor i genomsnitt
ungefär 63,8 år.

 

FN tror inte att vi kommer bli fler människor på jorden
lika fort under de kommande åren.
Men vi kommer ändå bli fler.
FN tror att vi kommer vara 10,4 miljarder människor på jorden
om ungefär 60 år, alltså 2080.