Veckans fördjupning: Alfabetet

Fördjupning: alfabetet

Klossar med Å, Ä och Ö. Æ och Ø är Ä och Ö på norska och danska. Foto: Shutterstock

Sverige är ett av få länder i världen som har Å, Ä och Ö i sitt alfabet. Det har vi haft ända sedan kungen Gustav Vasa skapade sin bibel på 1500-talet.

Gustav Vasa var kung i Sverige mellan år 1523 och år 1560. Han valdes till kung den 6 juni och det är bland annat därför vi firar Sveriges nationaldag just den dagen.

Men Gustav Vasa påverkade även Sverige på andra sätt. Han påverkade också det svenska språket.

Under sin tid som kung skapade nämligen Gustav Vasa en bibel som kallas Gustav Vasas bibel. Det var den första bibeln som var på svenska. Innan dess var Bibeln på latin och det språket kunde inte de flesta svenskar.

Bo Eriksson är expert på historia. Han säger att Gustav Vasa både ville bestämma över kyrkans ägodelar och över språket som användes i kyrkan.

– Gustav nöjer sig inte med att ta kontrollen över kyrkans egendomar. Han vill också ta kontrollen över kyrkans språk. Han bestämmer att Bibeln ska översättas till ett språk som folket förstår, säger Bo Eriksson till SVT.

Gustav Vasas bibel spreds över hela Sverige och blev som ett slags facit över hur människorna borde stava på svenska. Det var också genom bibeln som bokstäverna Å, Ä och Ö blev en del av det svenska alfabetet.

Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: Alfabetet

Skriftspråk

Man kan säga att det finns två olika språk. Ett språk som man pratar och ett språk som man skriver. Det kallas för talspråk och skriftspråk. Det är inte alla språk som har ett skriftspråk.

Skriftspråk är väldigt viktigt. Utan skriftspråk är det svårt att sprida kunskap.

Det första kända skriftspråket fanns i området Mesopotamien för 5 000 år sedan. Där använde de något som kallas kilskrift. I början använde människorna i Mesopotamien mest kilskriften inom jordbruket och handeln.

Kilskrift. Foto: ShutterstockDet första alfabetet

I början använde människor bildskrift. Det betyder att varje ord är ett tecken. Exempel på bildskrift är kilskrift och hieroglyfer.

När det första alfabetet uppfanns blev det enklare att skriva. Ett alfabet består av bokstäver. Bokstäverna är i sin tur olika ljud i språket.

Det första kända alfabetet uppfanns för omkring 3 500 år sedan i det historiska området Palestina. I dag ligger bland annat länderna Libanon och Jordanien där.

Hieroglyfer. Foto: PixabayFutharken

Förr i tiden hade människorna i Sverige inte samma skriftspråk som vi har i dag. I mer än 1 000 år använde människorna som bodde här något som kallas runskrift, eller runor.

Runorna var den tidens bokstäver. Men under historien har de sett lite olika ut. Det har funnits tre olika run-alfabet: den urnordiska runraden, den vikingatida runraden och den medeltida runraden.

Alfabeten, eller runraderna, kallas ofta för futharken. De sex första runorna i alfabetet var nämligen f,u,þ,a,r och k.

En runsten. Foto: Pixabay

Å, Ä och Ö

Under medeltiden började människorna i Sverige att använda latinska bokstäver i stället för runalfabetet.

Det latinska alfabetet används av många språk i världen. Men det kommer från början från Romarriket, där människorna pratade språket latin.

Men även språk som använder latinska bokstäver kan ha lite olika bokstäver. I Sverige, Norge och Danmark har vi bokstäverna Å, Ä och Ö. Vi behöver dem eftersom ljuden finns i våra språk.


Latinska bokstäver. Foto: Ryan Wallace/Unsplash

Det svenska alfabetet
har bokstäverna Å, Ä och Ö.
Men de flesta alfabet
har inte de bokstäverna. 

 

Anledningen till att vi har Å, Ä och Ö
är faktiskt kungen Gustav Vasa.
Gustav Vasa var kung i Sverige
mellan åren 1523 och 1560. 

 

Gustav Vasa ville bestämma över språket i kyrkan.
Därför gjorde han en ny bibel
som var på svenska. 

 

I den nya bibeln fanns bokstäverna Å, Ä, och Ö.
Och de har hängt med ända sen dess.

 

Veckans fördjupning: Alfabetet

 

Skriftspråk

Svenska är ett språk.
Men egentligen kan man säga
att det är två språk.
Det finns svenskan som man pratar
och svenskan som man skriver. 

 

Ett talat språk kallas för talspråk.
Och ett språk som man skriver
kallas för skriftspråk. 

 

Skriftspråk har inte alltid funnits.
Det uppfanns för ungefär 5 000 år sen.
Då började människorna i ett område
som kallas för Mesopotamien att skriva.
De använde något som kallas för kilskrift. 

Det första alfabetet

Kilskriften är en bildskrift.
Det betyder att varje tecken i kilskriften
är ett helt ord.
Då behövde man många tecken
eftersom det finns många ord. 

 

Men för ungefär 3 500 år sen
uppfanns det första alfabetet.
Ett alfabet skiljer sig från ett bildspråk
eftersom tecknen inte är ord utan ljud.
Ett tecken i alfabetet är alltså ett ljud. 

Futharken

I Sverige har vi inte alltid använt
det alfabet vi har i dag.
Förr i tiden hade människor i Sverige
något som kallas runskrift, eller runor.

 

Runorna var den tidens bokstäver.
Alfabeten, eller runraderna, kallas ofta för futharken.
De sex första runorna i alfabetet
var nämligen f,u,þ,a,r och k.

 

Å, Ä och Ö

Under medeltiden började människorna i Sverige
att använda latinska bokstäver i stället för runalfabetet.
Latinska bokstäver är det vi fortfarande använder.
Många språk i världen använder också latinska bokstäver. 

 

Men även om många språk använder samma latinska alfabet
kan det finnas lite olika tecken beroende på vilket språk det är.
I Sverige, Norge och Danmark finns till exempel
bokstäverna Å, Ä och Ö.