Katter äter fler djur än väntat

En gäspande katt som visar sina vassa tänder. Foto: Pixabay

Katter är duktiga jägare. En ny undersökning visar att katter jagar många olika sorters djur. Forskarna som har gjort undersökningen säger därför att mer kunskap behövs om hur katterna påverkar ekosystemet. 

Katter är ett populärt husdjur. I Sverige finns det minst en katt i ungefär vart femte hem. För oss människor kan katter vara trevliga husdjur som gillar att bli klappade och sover många timmar varje dag. 

Men katter är också rovdjur. De är väldigt duktiga jägare som lätt fångar olika byten om de får chansen. 

Nu har forskare undersökt vilka djur katter jagar. Forskare från flera länder runt om i världen har hjälpts åt med undersökningen. 

Forskarna blev förvånade över hur många olika sorters djur katterna jagar.

Undersökningen visar att katter jagar och äter mer än 2 000 arter världen över. De jagar exempelvis fåglar, kaniner, råttor och sköldpaddor. Forskarna blev också förvånade över hur många groddjur och insekter katterna jagar. 

Forskarna säger att katter är ett av världens duktigaste rovdjur. Men att de är så duktiga skapar också problem.

Flera av arterna som katterna jagar är hotade. Det betyder att de är få och riskerar att dö ut om de blir färre. 

Forskarna vill nu få mer kunskap om hur katternas jakt påverkar ekosystemet. Ekosystemet består av allt levande som finns på en plats. De olika delarna påverkar varandra på olika sätt och får tillsammans ekosystemet att fungera. 

Katter är populära husdjur.
Men de är också duktiga jägare.
Det betyder att de är bra på
att jaga och fånga andra djur.

 

Forskare från hela världen
har undersökt vilka djur katterna jagar.
Forskarna säger att katter jagar
många fler djurarter än de tidigare har trott.

 

Till exempel så jagar katter
kaniner, sköldpaddor, insekter och grodor.

 

Nu säger forskarna att de behöver undersöka
hur katter påverkar ekosystemet.
Ekosystemet är hur alla djur och växter
påverkar varandra på en viss plats.