Mindre intresse för svenska i Finland

Foto: Shutterstock

I Finland talar människor både finska och svenska. Men de senaste åren har finskspråkiga elever blivit allt mindre intresserade av att lära sig svenska. 

Vårt grannland Finland har två officiella språk: finska och svenska. Finska är det största språket, men många människor i Finland har ändå svenska som modersmål. 

Elever i finländska skolor får därför lära sig både svenska och finska. 

Men de senaste 15 åren har skolämnet svenska blivit allt mindre populärt bland finskspråkiga elever. De tycker att det är mer intressant med ämnen som matematik och engelska.

Anna Murtomaa jobbar som svensklärare på en grundskola i Finlands huvudstad Helsingfors. Hon säger att det finns andra språk som eleverna tycker är mer spännande att lära sig än svenska. 

– Det är flera språk som erbjuds hela tiden. Vissa språk kanske tar över och känns mera lockande och på det sättet har intresset minskat, säger hon till Finlands public service-företag Yle. 

Yle har också intervjuat finskspråkiga elever som lär sig svenska. En av eleverna heter Sylvia Collin och går i nionde klass. Hon säger att hon tycker att svenska är bra när hon reser. 

– Man pratar ju mycket mer svenska runtom i världen. 

I Minibladets fördjupning från januari 2024 kan du läsa mer om finska och svenska i Finland.

Finland har två officiella språk.
Det ena är finska och det andra är svenska.
Finska är det största språket i Finland.
Men många människor i Finland
har ändå svenska som modersmål.

 

Ett modersmål är det språk man lär sig först.
Och officiella språk betyder
att båda språken ska gå att använda i samhället.
Därför lär många finländare sig både finska och svenska i skolan.

 

Men i den finländska skolan
har ämnet svenska blivit mindre populärt.
På 15 år har finländska elever helt enkelt
blivit mindre och mindre intresserade av det.

 

Anna Murtomaa jobbar som svensklärare
på en grundskola i Finlands huvudstad Helsingfors.
Hon säger att det finns andra språk som eleverna
tycker är mer spännande att lära sig än svenska.