Orrholmsskolan arbetar aktivt mot mobbning

FOTO: Orrholmsskolan.
FOTO: Orrholmsskolan.

På Orrholmsskolan i Karlstad finns det en antimobbningsskylt. Skylten är endast en liten del av arbetet mot mobbning som ständigt pågår på skolan. Louise Helgar berättar om skolans arbete.

Skylten är en symbol för det ständiga antimobbningsarbete som pågår på skolan. Ett arbete som startade för cirka ett år sedan när våra elever fick fylla i enkäter som handlade om trygghet, arbetsro, inflytande och kunskap.

Enkätsvaren analyserades och sedan tog personalen fram åtgärder som vi skrev in i vår Likabehandlingsplan. Åtgärderna sitter synligt uppsatta i personalrummet för att ständigt vara levande.

Skolgården var en av de platser som det var oroligt på. Det var där som konflikter lätt uppstod. Därför har vi under det gångna året lagt mycket fokus där. Vi har vuxna på fotbollsplanen. Vi har även aktiviteter som till att börja med hölls av oss vuxna till exempel rockring, hopprep, jonglering och lekar. Detta har sedan utvecklats till något som elever är ansvariga för. I dagsläget är skolgården full av olika aktiviteter.

Vi har även gemensamma dagar då elever blandas från alla olika årskurser. En pusselbit är engagerad personal som ser till att allt vi gör leder till något längre fram. Det förekommer fortfarande konflikter på skolan och att elever känner sig utanför, men med ett medvetet tankesätt har vi alla möjlighet att hjälpas åt att stoppa detta innan det blir för stort.

Vi har en elevhälsa som jobbar aktivt med att stötta och stödja i sina professioner och i samarbete med lärare/fritidspedagogen mynnar det ut i Hela eleven/Barnet Hela Dagen.

/ Louise Helgar, Orrholmsskolan

MiniBladet har publicerat en artikel om skolan och arbetet mot mobbing. Här kan du läsa barnens artikel.

Här kan du läsa fler tips på hur skolor kan arbeta mot mobbning.

Barnpsykologen Liv Svirsky har tidigare skrivit om hur du som förälder kan hantera tankar om mobbning.

Fler Artiklar