Har min dotter adhd?

Jag upplever att min åttaåriga dotter har koncentrationssvårigheter. Jag har börjat fundera mycket över adhd. Finns det några andra vanligt förekommande tecken som kopplas samman med denna diagnos?

 

Adhd står för uppmärksamhetssvårigheter- och hyperaktivitet. Det innebär att man har svårt att hålla fokus långa stunder, man är lättstörd när det gäller ljud och även saker som händer i omgivningen. Det är ofta man hör sig själv säga – vad har jag sagt – jag har ju sagt detta 100 gånger. Dessa barn har svårt att automatisera nya inlärningsmoment vilket innebär att de behöver längre tid på sig. De behöver även ta bort störande moment omkring sig för att underlätta; hörselkåpor och sitta i lugna rum utan dator och tv. Barnen är ofta rastlösa och har svårt att sitta still. De har svårt att slutföra uppgifter och behöver således mycket stöd för att stanna kvar och uthärda och hjälp med att hålla fokus.
Glöm inte att ha samtal med skolan kring ditt barn så att ni har en gemensam strategi.

Fler Marlene Olsen Öbrink