BLT - Sydöstran: Elever får undervisning både hemma och i skolan

Ett tomt klassrum

Snart får Blekinges högstadie- och gymnasieelever besöka sin skola igen. Foto: Pixabay.

 

För att minska smittspridningen i Blekinge har högstadieelever och gymnasieelever haft distansundervisning. Nu ska de få komma tillbaks till skolan – men bara ibland.

 

Från och med måndag den 1 februari fram till sportlovet ska Blekinges alla högstadieelever och gymnasieelever få börja komma tillbaks till skolan.

 

För att det inte ska bli trängsel på bussar och i skolorna får inte alla elever komma tillbaks till skolan på samma gång. Istället ska eleverna turas om att ha undervisning på plats i skolan.

 

Endast en tredjedel av eleverna ska vara på skolan samtidigt. De som inte är i skolan fortsätter att ha undervisning hemma.

 

Det är skolorna själva som bestämmer hur det ska gå till när eleverna turas om att vara på plats i skolan. Skolorna kommer att berätta för elever, personal och föräldrar hur schemat kommer att se ut. 

 

Ett nytt beslut om hur gymnasie- och högstadieelever ska gå i skolan kommer att komma efter sportlovet. 

Många elever har haft
undervisning hemifrån.
Det beror på att coronaviruset
fortfarande smittar mycket.

 

Men snart så ska eleverna i Blekinge
få komma tillbaka till skolan.
Men alla elever får inte vara i skolan
på samma gång.

 

Istället ska eleverna turas om att komma till skolan.
När vissa elever är i skolan
är andra hemma.
Och sen byter de plats.

 

Skolorna själva får bestämma
hur de ska dela upp eleverna.