Reporterskola

VK: Fler rastvärdar på Stöcke skola

Person som sparkar på en fotboll

Jonah från Stöcke skola efterlyser fler vuxna ute på rasterna. Foto: Pixabay

 

Nästan varje dag är det bråk på Stöcke skola och därför tycker jag att vi ska ha minst tre rastvärdar per rast. Fyra av fem tillfrågade tycker att vi ska ha tre rastvärdar.

 

Jag tycker att vi ska ha fler rastvärdar för det är alldeles för ofta bråk. För det första så finns det alltid lärare nära om det blir bråk. Dessutom kan det göra att det överlag blir mindre konflikter om vi har fler rastvärdar.

 

För det andra så tror jag att några barn är rädda, nervösa och oroliga för att de ska bli inblandade i bråk, det kan göra så att de blir oroliga på lektionerna och att de lär sig mindre.

 

För det sista, om det finns fler rastvärdar så märker oftast de om det börjar hända något. Om de stoppar bråken blir det mindre bråk och prat på lektionerna och då slipper alla som inte är inblandade att bli irriterade. Om det blir bråk så är lärare nära. Det är därför jag vill att vi ska ha fler rastvärdar.

 

Text: Jonah Bäckström, klass 5, Stöcke skola, Umeå