Reporterskola

VK: Varför får vi inte spela Pokémon Go på rasterna?

Närbild på en person som spelar Pokémon Go via sin mobiltelefon.

 

Skulle det inte vara bra att barn springer på raster istället för att de sitter? Barn behöver rörelse och energi för att kunna göra sitt bästa på lektionerna, och då är pokémon det bästa alternativet!

 

Jag vill spela Pokémon Go på rasterna. Nästan varje rast är tråkig för att man kommer inte på något att göra. Det är också viktigt att att det bara är fyrorna eller äldre elever som ska få spela. Det är bara de äldre eleverna som tar det på allvar och gör det de ska.

 

För det första så tycker sex av tolv tillfrågade elever att rasterna är tråkiga. Åtta av tolv tillfrågade elever tycker att man ska få spela Pokémon Go om man vill det.

 

För det andra så blir man mer motiverad av att springa, gå, jogga och kläcka ägg innan det ringer in. Elever som rör mer på sig på rasten tycker att det är enklare att sitta still, koncentrera sig och göra ett bättre arbete.

 

För det tredje lär man sig att tyda en karta och då får man bättre förutsättningar i orientering och uteidrott.

 

Sammanfattningsvis så vill vi spela Pokémon Go för att det är ett riktigt roligt spel, man kan koncentrera sig bättre och man jobbar bättre.

 

Text: Rasmus Hegardt, klass 5, Stöcke skola, Umeå