biograf

Hur tyst ska det vara i biosalongen?

Många diskuterar just nu om det ska vara tyst i biosalongen eller inte...