Den yttersta vildmarkens historia: Kuben

Nils Lundkvist får Barnradions bokpris

Barnjuryn tycker att hans bok var bäst.