Maui

Många har hittats efter Hawaii-bränder

Förra veckan startade flera skogsbränder på ön Maui.