periodiska systemet

fördjupning: Grundämnen

Veckans fördjupning: Grundämnen

Stål och järn tillverkades tidigare i Sverige än väntat.