temperatur

Polis bad tjuvar att inte begå brott

Att polisen vill att tjuvar och kriminella inte ska begå några brott ä...
En termometer i trä visar 30 grader Celsius

Maj blev rekordvarm månad

Maj har varit en rekordvarm månad. Flera städer runt om i Sverige har ...
Några grenar sticker ut. De är fyllda med nyutslagna, tunna blad. På bladen skiner solen.

Väldigt varmt i maj

Just nu är det väldigt varmt i stora delar av Sverige. På vissa ställe...
Snö på några kvistar

Första isdygnet på två år

Den här veckan har Sverige upplevt sitt första isdygn på två år. Under...

Rekordvarmt 2014

På 1860-talet började vi mäta temperaturen i Sverige. 2014 var det var...