Många ogillar särskrivningar

En särskrivning är när man skriver ett ord som två. Foto: Jerry Wang/Unsplash

Språktidningen har gjort en undersökning om vad människor i Sverige stör sig på i språket. Två av sakerna som människor stör sig mest på är ordet hen och särskrivningar.


Språk tidningen har låtit göra en enkät under sökning om vad i språket människor stör sig mest på. Tycker du att den meningen kändes jobbig att läsa? Det kan vara för att vi särskrev ”Språktidningen” och ”enkätundersökning”.


Enligt undersökningen är nämligen särskrivningar en av sakerna som människor i Sverige stör sig mest på. En särskrivning är alltså när människor skriver isär ord som egentligen ska skrivas ihop. Mer än var femte person i undersökning tycker att särskrivningar är störiga.


Lika många människor stör sig på ordet ”hen”. Hen är ett ord som människor använder i stället för ”han” eller ”hon”. Det kan till exempel man inte vet vilket kön personen man pratar om har, eller om könet inte spelar någon roll.


På tredje plats kommer onödiga engelska lånord. 15 procent av personerna tycker att det är störigt när människor använder engelska ord när vi har svenska ord som man kan använda i stället.


Många människor stör sig alltså på något i språket, men mer än var tionde person i Språktidningens undersökning stör sig faktiskt inte på något.

Fundera och diskutera:

1. Använder du ordet hen? Varför/varför inte?

2. Finns det något du stör dig på i språket?

3. Vad gillar du mest med det svenska språket?

Språktidningen är en tidning
som handlar om språk.
De har gjort en undersökning
om vad människor stör sig mest på.

 

Många människor stör sig
på något som heter särskrivningar.
Det är när man skriver ett ord som två ord,
till exempel ”språk tidningen” istället för Språktidningen.

 

En annan sak som många störde sig på
var ordet ”hen”.
Människor använder ”hen”
i stället för ”han” eller ”hon”.
Man kan skriva ”hen” istället för han eller hon
när man inte vet om det är en kille eller tjej.

 

Fundera och diskutera:

1. Använder du ordet hen? Varför/varför inte?

2. Finns det något du stör dig på i språket?

3. Vad gillar du mest med det svenska språket?