Regeringen vill visitera fler människor

Foto: Shutterstock

Regeringen vill ha en ny lag. Enligt den ska polisen få visitera människor på vissa platser, även om de inte är misstänkta för något brott. 

När polisen visiterar någon så undersöker de om personen har med sig vapen eller något annat olagligt på sig. Polisen kan känna på personens kläder för att se om den har med sig något. 

Regeringen vill skapa en ny lag som handlar om visitering. Regeringen vill att polisen ska få visitera fler människor på vissa platser.

Som det är nu måste polisen misstänka att en person har gjort något olagligt för att få visitera personen. 

Men regeringen vill ha något som kallas visitations-zoner. Visitations-zonerna är platser där polisen ska få visitera människor även om de inte är misstänkta för något brott. Polisen ska också få visitera barn. 

I visitations-zonerna ska polisen få visitera människor av olika anledningar. En anledning kan vara att en person beter sig misstänkt. Men även personens kläder kan vara en anledning. 

Martin Melin är politiker och jobbar för regerings-partiet Liberalerna. Martin Melin säger att kriminella som är med i gäng kan klä sig på ett visst sätt. Människor som också klär sig så kan därför bli visiterade. 

Ett exempel är kepsar som är gjorda att se ut att komma från märket Gucci.

– Alla som bär Guccikopia-kepsar är inte gängkriminella men många gängkriminella bär Guccikopia-kepsar, säger Martin Melin enligt Aftonbladet.

Vissa tycker att lagen behövs för att stoppa kriminella. Men lagen har också fått kritik.

Rädda Barnen har till exempel sagt att lagen kan kränka barns rättigheter. Andra säger att människor kommer att lita mindre på polisen om de blir visiterade utan att ha gjort något olagligt. 

Regeringen vill att lagen ska börja gälla den 28 mars. Men först ska riksdagen rösta om lag-förslaget. 

De som bestämmer i Sverige
vill ha en ny lag.
De vill att polisen ska få visitera människor
även om de inte är misstänkta för något brott.

 

När polisen visiterar någon
undersöker de om personen har
något olagligt på sig.
Polisen kan till exempel känna
på personens kläder och fickor.

 

I dag måste polisen misstänka
att någon har begått ett brott
för att få lov att visitera den personen.
Men nu vill alltså regeringen
att polisen ska få visitera vem som helst.

 

Regeringen vill också
att polisen ska få visitera barn.
Det tycker inte organisationen Rädda Barnen är bra.
Rädda Barnen säger att
det kan kränka barns rättigheter.