Reporterskola

PT: Hur är det att jobba som skolsköterska?

Karin Grahn

Karin Grahn

 

Här berättar Karin Grahn hur det är att jobba som skolsköterska. Vad är det bästa med yrket, och finns det något som kan vara dåligt?

 

Varför valde du att bli skolsköterska?

Karin säger att hon valde att utbilda sig till skolsköterska eftersom hon tycker att det är roligt att hjälpa folk.

 

Hur lång pluggtid hade du, och hur gammal var du när du började att plugga?

– Jag började att plugga när jag var 25 år och det tog 5,5 år innan jag kunde börja jobba som det.

 

Finns det något som du tycker är jobbigt inom ditt jobb?

Karin svarar direkt att hon det inte finns något som hon tycker är jobbigt.

 

Vad är det bästa med att vara skolsköterska?

– Jag tycker att det bästa med att vara skolsköterska är att få träffa alla elever och att kunna vara till hjälp.

 

Har du alltid velat bli skolsköterska och om inte vad ville du bli då?

Karin säger att hennes första tanke var att bli läkare men med tiden ville hon bli skolsköterska.

 

Har du tystnadsplikt och vad innebär det?

– Ja det har jag. Det innebär att det folk säger till mig får jag inte berätta för någon.

 

Är du nöjd med ditt jobbval?

Karin säger att hon är väldigt nöjd med sitt val av jobb.

 

Text och foto: Hedda Lundberg och Lo Stenvall, 5c, Pitholmsskolan, Piteå