Klimatmål

80 procent av alla plastförpackningar eldas upp

I Sverige återvinns endast 20 procent av våra plastförpackningar. Resten eldas upp. De nya siffrorna visar att Sverige är sämre på att återv...

Sverige behöver släppa ut mindre avgaser

Det kommer bli svårt för Sverige att nå klimatmålen. Det tror Trafikverket.