Smittspridningen kan öka efter sommarlovet

En pojke som snyter sig.

Folkhälsomyndigheten tror att fler kommer att få covid-19 efter sommarlovet. Foto: Pixabay

Pandemin är inte över än. Folkhälsomyndigheten tror att smittspridningen av covid-19 kommer att öka efter sommaren.


Under våren har nog många tyckt att det har känts som att covid-pandemin äntligen är över. Nästan alla restriktioner har försvunnit och vi kan leva nästan precis som vanligt igen.


Men pandemin är faktiskt inte över och Folkhälsomyndigheten räknar nu med att smittökningen av covid-19 kommer att öka efter sommarlovet.


Folkhälsomyndigheten har skapat två scenarier för hur smittspridningen kan bli. Ett scenario är något man tror kan hända.


Enligt båda scenarierna börjar smittspridningen att öka i slutet av augusti när sommarlovet är över och många människor börjar jobba och gå i skolan igen.


I slutet av september tror Folkhälsomyndigheten att uppemot 7 000 människor per dag kan bli sjuka i covid.


Men Folkhälsomyndigheten säger att risken att människor blir väldigt sjuka är låg eftersom många har vaccinerat sig.


Folkhälsomyndigheten säger även att det är viktigt att människor vaccinerar sig enligt rekommendationerna. Det gäller särskilt människor som riskerar att bli extra sjuka om de blir smittade med covid-19.

Det finns inte längre regler
för vad vi inte får göra på grund av pandemin.
Men covid-19 smittar fortfarande,
fast inte lika mycket.

 

Men nu säger Folkhälsomyndigheten
att covid-19 kan smitta mer igen efter sommaren.
Folkhälsomyndigheten är den myndighet
som jobbar med att människor i Sverige ska må bra.

 

Folkhälsomyndigheten säger att
covid-19 kan smitta ungefär 7 000 per dag efter sommaren.
Men de säger också att
covid-19 inte kommer att göra oss lika sjuka
som den gjorde förut.