Rädda barnen vill att 16-åringar ska få rösta

Nu ska snart många svenska rösta.

Dagens ungdomar har mer koll på sin omvärld än tidigare generationer, menar Rädda Barnen. Foto: Valmyndigheten.

Den 11 september är det val i Sverige. Organisationen Rädda barnen tycker att 16-åringar ska få rösta på vilka politiker som styr där de bor.


I Sverige måste du ha fyllt 18 på valdagen för att få rösta. Rädda barnen skriver i en debattartikel i DN att alla som fyller 18 samma år som valet borde få rösta i riksdagsvalet. De vill också att 16-åringar ska få rösta i valet till kommunfullmäktige. 


Eftersom dagens ungdomar växt upp med internet och mobiltelefoner så har de mer koll på sin omvärld än tidigare generationer, menar Rädda barnen. De skriver så här i debattartikeln:

Enligt forskning vid Institutet för framtidsstudier är dagens 16-åringar ”mer välinformerade om världen, vetenskap och politik än väljare någonsin tidigare” (DN Debatt 29/7 2013). Inom många politikområden överstiger deras kunskap både sinas föräldrars och mor- och farföräldrars.


I Sverige röstar vi i fyra allmänna val: val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet. 


Riksdagen bestämmer bland annat om statens budget och vilka lagar som ska gälla i Sverige.


Regionfullmäktige bestämmer om hälsa och sjukvård. De bestämmer också om lokaltrafiken. 


Kommunfullmäktige beslutar om skola och hur och var det ska byggas.


Europaparlamentet bestämmer om EU:s budget och lagar som ska gälla i alla länder som är med i EU. Den 11 september röstar svenskar i de tre första valen. 

Nästa val till Europaparlamentet är planerat den 6–9 juni 2024.

Den 11 september är det val i Sverige.
Egentligen är det tre val:
riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.

 

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år.
Det tycker inte alla är bra.
Rädda barnen är en organisation
som jobbar för barns rättigheter.

 

Rädda barnen tycker att unga som är 16
ska få rösta i kommunvalet.
De tycker också att alla som fyller 18
samma år det är riksdagsval ska få rösta i riksdagsvalet.

 

Rädda barnen skriver i en artikel
att unga idag är mer informerade än tidigare.
Rädda barnen menar att internet gör
så att unga kan få bättre information idag
än vad de fick förr i tiden.
Därför tycker Rädda barnen att
yngre personer också borde få rösta.