Det stora klimatmötet i Egypten är färdigt

COP27 i Egypten har nyligen avslutats. Credit: UN Climate Change.

Världens länder har mötts för att komma överens om hur vi bäst ska stoppa klimatförändringarna. En ny klimatfond ska hjälpa fattiga länder.

COP27 är FN:s stora klimatkonferens 2022. Mötet hölls drygt två veckor i den egyptiska staden Sharm el-Sheikh.

Det är många saker som länderna inte kom överens om, men till slut kom länderna överens om en gemensam klimatfond. Rikare länder ska betala in till fonden. Pengarna ska sedan användas för att hjälpa fattiga länder som drabbats av klimatförändringar.

– Detta är verkligen ett historiskt beslut, även om detaljerna kring den nya fonden måste bestämmas senare. Men bara det faktum att att beslutet fattats ger hopp till miljoner människor i länder som redan bär bördan av klimatförändringarna, säger Tasneem Essop till SVT. Hon är chef för organisationen Climate Action Network (CAN).

Även Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie var nöjd med klimatfonden.

– Jag tycker att det var välkommet att vi från EU:s sida kunde ta det steget och gå utvecklingsländerna till mötes i någonting som många hade efterfrågat, säger han till SVT.

Ibland delas världens länder in i utvecklingsländer och industriländer. I utvecklingsländerna brukar människor vara fattigare än i industriländer. Många av utvecklingsländerna var tidigare kolonier som styrdes av rikare industriländer.

Men även om många är nöjda med den nya fonden finns det vissa som är besvikna på andra saker. EU:s klimatkommissionär Frans Timmerman tycker att det skulle gjorts hårdare regler när det gäller utsläpp.

– Vi skulle ha gjort mycket mer. Det här är ett avgörande årtionde, men detta är inte ett tillräckligt stort steg framåt för planeten. Det innehåller inte nödvändiga åtgärder från de länder som släpper ut mest, säger han till SVT. 

Martin Kaiser är chef på miljöorganisationen Greenpeace i Tyskland. Han säger att klimatfonden är “ett litet plåster på ett enormt gapande sår”.

Nyligen har det varit
ett stort klimatmöte i Egypten.
Klimatmötet kallas för COP27.
Det var FN som organiserade COP27.

 

På COP27 träffas ledare för många länder.
De diskuterar hur länderna
ska samarbeta för att klara klimatkrisen.

 

På mötet var det många saker
som länderna inte kom överens om.
Men de kom överens om en sak
och det är att de ska börja en klimatfond.

 

Rika länder ska betala in pengar
till klimatfonden.
De pengarna kan sen fattiga länder använda
för att klara av att klimatet blir svårare.