Reporterskola

PT: Förbjud EPA-traktorer

En varningstriangel som är uppsatt i väggrenen.

Foto: Pixabay

Vi vill förbjuda EPA-traktorer för att de inte är miljövänliga och kör för långsamt och kan orsaka en olycka.

 

Chaufförerna sitter i en omgjord bil som endast får köra i en hastighet av 30 km/timmen. Alldeles för långsamt på en europaväg med tung trafik. Vilket kan förorsaka olyckor.

 

På körfält där endast en bil kan färdas blir det jättelånga köer efter en epatraktor vilket kan göra att ambulans inte hinner fram i tid.

 

För det andra släpper de ut avgaser och kan skada miljön. Är epatraktorer mer värda än miljön?

 

Nu tänker du säkert att alla som har epatraktorer bor långt ut på landet och har långt till skolan och därför måste ha en egen bil – men det stämmer inte. Det är dessutom bättre att röra på sig. Bussen går på alla vägar.

 

Samfattningsvis rör sig ungdomarna för lite vilket inte är bra för hälsan. En tredjedel av alla epor i Norrbotten rullar i Piteå, 506 stycken.

 

Stoppa epatraktorerna.

 

Text: Liam Vesterlund-Ståhlnacke och Liam Nording, 5c, Pitholmsskolan, Piteå