Skolministern: Böckerna ska tillbaka till skolan

Regeringen vill att fler elever ska få läroböcker. Foto: Pixabay och Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen satsar pengar på att barn i grundskolan ska få fler läroböcker. Målet är att varje elev ska få en bok i varje ämne.

Skolminister Lotta Edholm tycker att eleverna behöver fler läroböcker. Hon säger till Dagens Nyheter att läroboken ger eleven ett sammanhang i ämnet och att det blir lättare för eleverna att veta vad som kommer att komma på provet. Lotta Edholm säger också att läroböcker behövs för att eleverna ska lära sig sina ämnen ordentligt.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att det är stor skillnad på hur mycket läroböcker det finns på de olika skolorna i landet. Nu gör regeringen därför det möjligt för skolor att söka pengar för att få köpa in fler läroböcker.

– Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande, ändå finns det många skolor som inte har tillräckligt med aktuella läroböcker. Det har blivit ett allvarligt likvärdighetsproblem i svensk skola, säger Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Lotta Edholm har skrivit i ett debattinlägg att hon tycker att digitaliseringen i skolorna har gått för långt. “En fysisk bok har fördelar som ingen padda kan ersätta”, skriver hon i Expressen.

Det nya bidraget för att köpa in läroböcker gäller förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Sveriges regering ska satsa pengar
på att skolorna ska ha fler läroböcker.
Skolministern Lotta Edholm tycker
att Sveriges elever behöver fler böcker.

 

Regeringen säger att skolorna i Sverige
har olika många läroböcker per elev.
Därför vill de nu ge pengar till skolorna
om de behöver köpa in fler läroböcker.

 

Vissa skolor har till exempel gamla böcker
som inte är så aktuella längre.
Elever som läser de böckerna
kanske inte lär sig lika mycket
som elever som har nyare böcker.

 

Skolministern Lotta Edholm tycker också
att det är viktigt med fysiska böcker.
Hon säger att det inte går att ersätta böcker
med till exempel läsplattor.